Friday, September 29, 2017

Tuesday, September 26, 2017

Sunday, September 24, 2017

Saturday, September 23, 2017

Thursday, September 21, 2017

Bizznisman - logo 5

Lobanja, kolorna verzija 1, logo 5...Kuvarska lobanja, verzija 1, kolor


Wednesday, September 20, 2017

Junior 431

Junior...Ako je jeo ne znači da i dalje nije gladan !


Tuesday, September 19, 2017

Monday, September 18, 2017

Saturday, September 16, 2017

Wednesday, September 13, 2017

Bizznisman - logo 4

Lobanja, finalna verzija, logo 4...Kuvarska lobanja, finalna verzija


Tuesday, September 12, 2017

Monday, September 11, 2017

Sunday, September 10, 2017

Thursday, September 7, 2017

Wednesday, September 6, 2017

Tuesday, September 5, 2017

Sunday, September 3, 2017

Saturday, September 2, 2017

Friday, September 1, 2017