Thursday, December 11, 2014

Komšija iz plakara

Novi četvrtak, nova karikatura na portalu Svet, staritet na Ilustriparijama ;)...Mislim da sam video cica macu, jesam video sam...