четвртак, 18. јул 2013.

Nikola Tesla u karikaturi

Pre 8 dana, tačnije 10. jula 2013., bio je 157. rođendan Nikole Tesle, verovatno jednog od najbrilijantnijih umova koje je ljudski rod podario ovoj planeti.

U tu čast, na Ilustriparijama upravo kreće mini serija njegovih karikatura, koju sam crtao za Tesla fest 2006. godine, festival pronalazaštva koji se održava u Novom Sadu...

Tesla kroti naizmeničnu struju


I bi svetlo ! - naizmenična struja je pod kontrolom i u koloru