понедељак, 19. август 2013.

Mali Perica

Postojala je ideja da se u mesečni časopis Seksi humor ubaci strip sa opšte poznatim likom iz viceva, malim Pericom kao glavnim junakom. Naravno, zapleti bi bili takođe na osnovu pomenutih viceva, a u skladu sa profilom časopisa. 

Tako da je i Perica morao biti ne baš toliko ‚‚mali'', nego ipak nešto odraslijeg izgleda, što bi rekli ‚‚stariji maloletnik'' :).

Ovde su skice koje su služile za razradu lika, ipak, serijal nikada nije zaživeo. Zapravo, kaiševe sa malim Pericom sam crtao jedno vreme, ali za sasvim drugačiji magazin :). No, biće reči o tome drugom prilikom, kada na red za pojavljivanje u Ilustriparijama dođe pomenuti strip :)...

A sada, ‚‚ne - baš - tako - mali'' Perica pred vama...Perica u međuvremenu narast'o !