Tuesday, April 21, 2015

Juniorova ilustracija 062

Nastavljam sa ilustracijama za dečji magazin Junior...Viša matematika