Thursday, May 28, 2015

VIP špijunke

Četvrtak, kao i uvek, donosi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Alo, Požega...