Saturday, February 13, 2016

Trojka bez trećeg

Svet ponovo na Ilustriparijama...Dve ženske i četiri voajera