Sunday, March 27, 2016

Jovan Gvero - nova karikatura

Karikatura iz rubrike Razno...Jovan Gvero, reprizno pojavljivanje u Ilustriparijama