Thursday, October 27, 2016

Plate dole

Ilustracija za Građanski list...
Para je imao hadžija...


... za svu sitnu raju


Pilići uvek gladni siće