Saturday, November 12, 2016

Đakuženje uz šampanjac

Novi Svet...Ko zna odakle mehurići