Tuesday, December 20, 2016

GIF animacija - Partizan 2

GIF animacija za decembar...
Eto šta se desi kad nema gromobrana