Monday, January 30, 2017

A New Year's Tale

Nova tabla iz rubrike Stripovi...Deda Mraze, Deda Mraze, ne skreći sa staze