Sunday, April 9, 2017

Bizznisman spot - ilustracija 02

Nastavljam sa prezentovanjem ilustracija nacrtanih za animirani spot Viaggra (Bizznisman)...
Šta gari gleda na tabletu ?