Tuesday, May 30, 2017

Ubrendirana !

Svet...Brendificiranje VIP personalitija, iliti : najvažnija je bogata ambalaža !