Thursday, October 31, 2013

Napoleon

Sledi redovni podsetnik za četvrtak - dakle, nova karikatura je postavljena danas na potral Svet, a na Ilustriparijama jedan staritet :)...I pravi Napoleon je svrgnut, pa šta...