Wednesday, October 16, 2013

Seksi humor na prvomajskom uranku

Praznične teme su na redu, a kad se praznuje, običaj je da se nešto i na ražnju obrne ;). 

Seksi humor se uvek držao reda, pa tako i ovaj put - dakle, reš pečeno prasence na ražnju :) !Obrni - okreni...


Prvomajski uranak - dan genocida nad prasićima