Monday, January 13, 2014

Dr. Moon No. 17 : Eliksir

Vraćamo se strip prilozima na Ilustriparijama. Na redu je nova tabla horor serijala Dr. Moon koji je svojevremeno crtan za magazin Zona sumraka...Dvaput čitaj, jednom pij !