Thursday, January 30, 2014

TV face

Četvrtak je i sledi redovni podsetnik da je na portalu Svet postavljena najnovija karikatura. A u svrhu podsećanja, na Ilustriparijama jedan staritet :)...Voditeljski triling