Thursday, July 3, 2014

Anđelčić

Sledi današnji podsetnik na najnoviju karikaturu na portalu Svet...Nevinašce