Thursday, July 17, 2014

Cirkusijada

Četvrtak je, dakle, sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...A gde je žena sa bradom ?