Thursday, October 23, 2014

Iskakanje

Nova/stara ilustracija urađena za portal Svet, kao podsetnik na najnoviju karikaturu, postavljenu danas...Bilo kuda, Dača svuda