Tuesday, October 14, 2014

Juniorova ilustracija 009

Malo ću ubrzati sa postavljanjem ilustracija za dečji magazin Junior jer ih ima popriličan broj :)...Zimnica