Thursday, September 3, 2015

Preletači & pretrčavači

Nova karikatura je postavljena na portalu NS Hronika, a u Ilustriparijama staritet od prošle nedelje...Čijem se jatu prikloniti