Monday, September 21, 2015

ZZCP : Mister Kadalik, prvi deo, dvadeset druga strana

Kao i svakog ponedeljka, evo nove strane serijala Zabava za celu porodicu...Olovka


Tuš