Saturday, June 11, 2016

Dvanaesti igrač

Nova ilustracija za rubriku Svet...Navijači vs igrači