Wednesday, June 22, 2016

Ekološki maskenbal na Obedskoj bari - ilustracija 03

Treća ilustracija za knjižicu Ekološki maskenbal na Obedskoj bari...Olovka


Tuš