четвртак, 12. децембар 2013.

Dežurni krivci

Već je jasno šta sledi, pošto je danas četvrtak :). Dakle, ‚‚podsetnik'' da je na potralu Svet postavljena najnovija karikatura, a u Ilustriparijama jedan staritet - ko je u toku sa dešavanjima, sigurno će prepoznati događaj (kao i aktere) koji je iskarikiran na ovoj ilustraciji :)...Sumnjiva lica