Thursday, December 5, 2013

Uvlakačke tehnologije

Četvrtak je i verovatno se već da naslutiti šta sledi - podsetnik, dakle :). 

Nova karikatura je od podneva na portalu Svet, a u Ilustriparijama, kao i uvek, jedan staritet (ali i dalje aktuelan)...Životna škola za pačiće male...