Friday, December 13, 2013

Šišanje 022

Nastavljamo sa ‚‚kaišarenjem'' na Ilustriparijama - dakle, sledi novi nastavak bricinih dogodovština u serijalu strip kaiševa Do glave...Do glave 022