Monday, March 17, 2014

Dr. Moon No. 23 : Pećina

Novi nastavak horor serijala Dr. Moon na stranicama Ilustriparija...Uvek pažljivo pročitaj sitna slova