Tuesday, March 25, 2014

Rođendanska knjiga - sedmo poglavlje

Na redu je sedmo poglavlje Rođendanske knjige - polazak u školu i problemi sa tim u vezi, čisto tehničke prirode, da ne bude zabune ;)...Teško gradivo