Friday, March 28, 2014

Šišanje 035

Kao i svakog petka - kaišarenje ! Dakle, sledi novi nastavak iz serijala Do glave...Do glave 035