Sunday, April 6, 2014

Junior međ' bundevama

Vraćamo se dečjoj tematici. Sledi nova naslovnica dečjeg magazina Junior. Broj za koji je urađena izašao je u vreme Noći veštica, pa je, shodno tome, štimung na naslovnici bio prilično ‚‚bundevast'' :)...U znaku bundeve