Tuesday, April 22, 2014

Streloviti Seksi humor

Maskota Seksi humora ovog puta u strelovitom izdanju...Šta li je meta ?