Thursday, April 10, 2014

Svetica

Svetica podseća na Svet, to jest na najnoviju karikaturu koja postavljena na pomenutom portalu :)...Talenat za pravljenje haosa