Thursday, May 15, 2014

GRANDiranje

Danas - jedan staritet u funkciji podsetnika da je nova karikatura postavljena na portalu Svet...Ukrupnjivanje usitnjenja...