Friday, May 16, 2014

Šišanje 042

Nastavljamo na Ilustriparijama redovnu rubriku petkom - dakle, sledi novi nastavak serijala Do glave...Do glave 042