Sunday, May 4, 2014

Junior kulira pod palmom

Još uvek su letnji meseci aktuelni na naslovnicama Juniora, na kojima se vesela ekipa trudi da maksimalno uživa...Važno je imati svoju slamčicu