четвртак, 26. јун 2014.

Seksi humoristični pilot

Maskota Seksi humora u novom izdanju - ovaj put pilotskom !(H)ranjeni orao