Thursday, June 12, 2014

Specijalni tretman

U svrhu podsećanja da je na portalu Svet postavljena najnovija karikatura, na Ilustriparijama sledi jedan staritet iz arhive...Trljaj, trljaj, neće ti ništa škoditi...