четвртак, 12. јун 2014.

Specijalni tretman

U svrhu podsećanja da je na portalu Svet postavljena najnovija karikatura, na Ilustriparijama sledi jedan staritet iz arhive...Trljaj, trljaj, neće ti ništa škoditi...