Wednesday, June 4, 2014

Svojeglava knjiga, ilustracija No. 8

Na redu je nova ilustracija za zbirku aforizama Svojeglava knjiga, aforističara Aleksandra Čotrića...Pero laka kategorija


Mala bratska rasprava