Tuesday, June 16, 2015

Juniorova ilustracija 079

Ponovo jedna od ilustracija za dečji magazin Junior...Majstor od zanata