Sunday, June 28, 2015

Juniorova ilustracija 084

Ponovo jedna ilustracija za Junior...Eh, ti Rimljani, nikad k'o ostali svet !