Saturday, June 13, 2015

Uzorni sportisti

Premda je rubrika sa karikaturama na portalu Svet ugašena, na Ilustriparijama se ona nastavlja - naravno, zahvaljujući staritetima iz arhive...Veselo društvo