Saturday, August 1, 2015

Duplikati

Sledi ilustracija urađena za portal Svet, jedna od prvih, sa samih početaka mog angažmana na ovom sajtu...Koliko vas ima ?!?