Monday, August 31, 2015

ZZCP : Mister Kadalik, prvi deo, devetnaesta strana

Na redu je nova tabla iz serijala Zabava za celu porodicu...Olovka


Tuš