Sunday, August 9, 2015

Juniorova ilustracija 101

Još jedan Junior...Majstori od zanata, ali bez alata