Sunday, December 20, 2015

Juniorova ilustracija 157

Junior ponovo...Smućkaroš