четвртак, 03. децембар 2015.

Koaliciono kljukanje

Najnovija karikatura je na NS Hronici, na Ilustriparijama staritet od prošle nedelje...



Pilići su uvek gladni