Thursday, December 3, 2015

Koaliciono kljukanje

Najnovija karikatura je na NS Hronici, na Ilustriparijama staritet od prošle nedelje...Pilići su uvek gladni