уторак, 22. децембар 2015.

Juniorova ilustracija 158

Junior i dalje najčešći sadržan na Ilustriparijama...Betin prvi rođus